Klimaat

Video

Datum: 16-5-2024

Oja, klimaat...eh...hittestress, waterberging, overstroming of droogte. Zou de gemeente dat meenemen in haar plannen?

Deel dit bericht

pageviews: 139

tinyurl: link