Privacystatement

  • We verwerken gegevens die beschikbaar zijn vanuit openbare bronnen;
  • Tevens verwerken we gegevens die door relaties zelf ter beschikking zijn gesteld;
  • Wij slaan een minimale gegevensset op, geen adressen, geboortedata, IBAN nummers etc.
  • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking deze gegevens door de verzending ervan.
  • De persoonsgegevens mogen worden opnemen in het gegevensbestand, dat we vertrouwelijk zullen behandelen.
  • De gegevens gebruiken we om relaties op de hoogte te houden van de activiteiten rond campagnes.
  • De deelnemer geeft toestemming om eventueel benaderd te worden voor vragen, acties en verzoeken.
  • De deelnemer kan te allen tijde zich uitschrijven voor e-mailings of nieuwsbrieven.
  • De deelnemer heeft het recht om te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te wissen, beperken, rectificeren, bezwaar te maken tegen verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om de toestemming in te trekken en klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Tags: