Over Team Referendum Hoofdgroenstructuur

Het referendum is aangevraagd op 16 januari 2023, door 3 initiatiefnemers: Sonja Brilman, Sylvia Fennis en John Zondag. Wij zijn niet de enigen die zich zorgen maken over het nieuwe Beleidskader Hoofdgroenstructuur. Dat bleek wel uit het feit dat ons verzoek  binnen 18 uur liefst 18.506 keer werd ondertekend door Amsterdammers uit de hele stad.

WIJ ZIJN ONAFHANKELIJK

Het openbaar groen is van ons allemaal: het is een algemeen belang. We vragen een referendum aan, we hopen dat u dat verzoek steunt, maar dat maakt niet dat wij daarmee kunnen of willen spreken namens welke belangenorganisatie dan ook. Wat niet wegneemt dat een betere bescherming van het groen best door een heleboel organisaties gesteund mag worden.

Het misverstand ligt op de loer om dan te denken dat wij ook namens die 18.506 mensen zouden mogen of willen spreken. Dat is nadrukkelijk niet het geval. Wij vragen een referendum aan, zijn blij met de overweldigende steun, voelen ons gesterkt, maar kunnen, willen en zullen niet spreken namens anderen. We vragen een referendum aan, niet meer, niet minder. We streven er wel naar om stadsbrede steun te verwerven voor ons initiatief en zullen daar in de loop van de tijd verslag van doen.

Omgekeerd geldt hetzelfde. Wij hebben een referendum aangevraagd op persoonlijke titel. Het is niet zo dat er op de achtergrond een politieke partij, maatschappelijke organisatie of marketing-bureau achter dit initiatief zit. De Hoofdgroenstructuur is er voor iedereen en is niet gebonden aan welke politieke of maatschappelijke organisatie dan ook.

Contact

Voor persvragen kunt u contact opnemen met...

info@referendum-hoofdgroenstructuur.nl

Sonja Brilman  06-47248082

 

Contactgegevens
Naam Team Referendum Hoofdgroenstructuur
Email info@rhgs.nl
Telefoon 06-11111111
Faciliterende organsatie Stichting E4all
KvK-nummer 59018305
IBAN NL53 TRIO 0320552268