Groen moet

Waarom maken we ons druk om het groen in de stad? Omdat het zo belangrijk is.

Alle Amsterdammers hebben baat bij groen. Om in te spelen, te sporten, je vrienden te ontmoeten, de hond uit te laten, je hoofd leeg te maken, de natuur te ervaren. Amsterdammers hebben vaak geen of heel beperkte buitenruimte. Fijne stadsparken, plantsoenen, sportparken, volkstuinparken en natuurgebieden zijn onmisbaar in een leefbare stad.   

Groen is ook belangrijk voor de biodiversiteit. Er leven niet alleen heel veel mensen, maar ook heel veel dieren in Amsterdam. Ook die hebben een plekje nodig. Van vleermuis tot regenworm.

Maar er is meer. Bomen en planten zorgen voor een goede afwatering in de stad. Bovendien houden ze de stad koel. Omdat stenen veel warmte vasthouden is het in Amsterdam op hete dagen soms wel 7 graden warmer dan op het platteland. Ook daarom stem je tegen een versteende stad.

In de loop van de campagne komen we met nieuwe filmpjes om te delen. Schrijf je in dan houden we je op de hoogte.

Wil je de filmpjes delen? Klik dan op de titel. Dan kom je in de specifieke pagina. Onderaan staat de verkorte url ('tiny-url') om te delen. Je kan daar ook op de icoontjes klikken om de video te delen via de socials.

Ambassadeurs

Beschermheer Nico Jansen
Nico Jansen is een van de oprichters van Vereniging de Oeverlanden Blijven! Deze vereniging zet zich in voor een gebied waar J. P. Thijsse het belang al van aangaf. Als geen ander kent Nico de waarde van groen voor onze stad, maar kent hij ook de voortdurende strijd voor behoud en goed beheer.

Moestuincoach Linda Grootfaam
Linda Grootfaam heeft nog van haar Oma in Suriname geleerd om de natuur zoals zij is te behouden en respecteren. Inmiddels is zij o.a. wandelbegeleider en moestuincoach in Amsterdam. Linda kan niet alleen vertellen hoe helend contact met de natuur is, maar ook aangeven wat het belang van nabije natuur voor ons als mens is.

Vlinderman Nicky Castricum
Het groen groeit hier harder dan beton, luidt de tekst in een campagne. Maar de eigenaar van deze woorden ziet met eigen ogen helaas het tegenovergestelde gebeuren in onze stad. Het weerhoudt hem er gelukkig niet van om overal vlindertuinen te beginnen.

Cardioloog Ad Bakx
Ad Bakx is arts in het boven-IJ-ziekenhuis, maar ook actief lid van de Groene Dokters. Naast zijn inzet voor de nationale doeleinden van de Groene Dokters zet hij zich ook lokaal in voor behoud van met name grote bomen en boompartijen. Hij legt graag uit hoe groen bijdraagt aan een gezonde stad.

Hoogleraar Cecil Konijnendijk
De gemeente haalt hoogleraar Cecil Konijnendijk aan in 'hoe groen is de stad', maar hoe kijkt deze hoogleraar zelf naar onze stad? Wat is er terug te vinden van zijn 3-30-300 vuistregel, wat valt er nog te doen, hoe urgent is dit en hoe haalbaar is een leefbare stad?

Lid Sportraad Thijs Zonneveld
Thijs Zonneveld is Journalist en lid van de Amsterdamse sportraad. "Groen en sport worden maar al te vaak tegen elkaar uitgespeeld. Willen we een stad om alleen in te wonen of willen wij ook in onze stad kunnen leven?"

Oud-wethouder Ruud Grondel
Ruud Grondel is oud-wethouder en tegenwoordig voorzitter Algemeen Verbond van Volkstuinverenigingen in Nederland. Hij was destijds betrokken bij de oprichting van het TAC. Wil je daar meer over weten, maar ook zijn mening horen over de afgenomen mogelijkheden van het TAC?

Gebied / bedreiging

Tuinders aan het woord: VTV Linnaeus
Net als vele oude tuinparken is VTV Linnaeus naast een waar oord van rust ook een plek waar inmiddels meer dan 1600 soorten zijn waargenomen. Naast veel ringslangen heeft zelfs de in Nederland uiterst zeldzamer kleine dwergvleermuis haar onderkomen gevonden. Maar hoe lang houden ze nog stand tegen de druk van de stad?

Sloterplas Meervaart - Nieuw West
Zonder de bewoners hierover te informeren verkoopt de gemeente de grond onder het huidige theater aan een projectontwikkelaar die daar een hotel mag neerzetten. Daarna begint het zoeken naar geld voor een nieuw theater (inmiddels een enorm congrescentrum) en naar een nieuwe locatie...

Diemerpark
Tsja...eerst blijft men eiland na eiland IJburg zonder voorzieningen dichtbouwen [...] dat zal allemaal waar worden gemaakt op het volgende eiland [...] en uiteindelijk kijkt men ten einde raad maar naar het nabijgelegen natuurgebied. Is dit dan echt de laatste claim op het gebied vragen de vrienden van het Diemerpark zich af?

Windturbines in het groen?
De provincie zegt tot 2 maal toe nee, geeft aan dat de haven perfect is voor nog grotere turbines en de bewoners zijn tegen.

Tuinders aan het woord
Nut en Genoegen is een van de zeer oude tuinparken van onze stad. Naast bijzondere robuuste natuur zijn hier ook vele generaties bij en door elkaar te zien en spreken. De behoefte om in de stad toch ook even aan diezelfde stad te kunnen ontsnappen is door de jaren heen alleen maar toegenomen.

 

Onderwerpen

Klimaat
Oja, klimaat...eh...hittestress, waterberging, overstroming of droogte. Zou de gemeente dat meenemen in haar plannen?

Infographic Nederlands
In een minuut legt deze video je zo helder mogelijk uit waarom je tegen de plannen van de gemeente zou moeten stemmen

Infographic English
In one minute, this video explains as clearly as possible why you should vote against the municipality's plans

Plastic meetellen
Als je te weinig groen hebt volgens je eigen groennorm dan tel je toch gewoon andere dingen mee als groen?

Windturbines
Het is eigenlijk heel eenvoudig. De windturbines zijn gepland in de hoofdgroenstructuur. De provincie zegt nee, de bewoners zijn tegen. Er is ruimte genoeg in de havens, maar toch blijft de gemeente duwen. Begrijp jij het nog? Zou het nieuwe voorgenomen besluit hier een voor de gemeente positieve draai aan kunnen geven?

Tenzij
Het minimaal benodigde en meest zeldzame en kostbare groen in Amsterdam beschermd...tenzij...!?!