moties

UITSLAG STEMMING AMENDEMENTEN BELEIDSKADER HOOFDGROENSTRUCTUUR VOOR TEGEN PvdA GL D66 VVD PvdD Volt SP JA21 DENK Bij1 CDA FvD
 Evaluatie bijzondere situaties    Aanvaard  41 0 8 8 7 5 2 2 2 1 2 2 1 1
 Verduidelijking werkwijze Hoofdstuk 4    Aanvaard 41 0 8 8 7 5 2 2 2 1 2 2 1 1
 Verduidelijking werkwijze TAC    Aanvaard 41 0 8 8 7 5 2 2 2 1 2 2 1 1
 Maximale bijdrage aan natuur, biodiversiteit en klimaatadaptatie door nieuwe initiatieven in de HGS    Aanvaard  40 1 8 8 7 5 2 2 2 0 2 2 1 1
 Vergroten, aaneensluiten en versterken natuurgebieden    Aanvaard 32 9 8 p 7 5 2 2 2 0 2 2 1 1
 Raad doorslaggevend bij negatief TAC advies    Aanvaard 41 0 8 8 7 5 2 2 2 1 2 2 1 1
 TAC adviseert of het kan worden ingepast (dus niet hoe?)    Aanvaard 41 0 8 8 7 5 2 2 2 1 2 2 1 1
 Negatief TAC advies altijd mogelijk    Aanvaard 41 0 8 8 7 5 2 2 2 1 2 2 1 1
 Afwijkingsbesluit standsnatuur    Aanvaard 41 0 8 8 7 5 2 2 2 1 2 2 1 1
 Erkenning voor de waarde van tuinparken    Aanvaard 40 1 8 8 7 5 2 2 2 0 2 2 1 1
 Duidelijk kwantificeren van regels voor groene verbindingen 10 meter    Aanvaard  39 2 8 8 7 5 2 2 2 0 2 2 1 0
                                 
UITSLAG STEMMING AMENDEMENTEN BELEIDSKADER HOOFDGROENSTRUCTUUR VOOR TEGEN PvdA GL D66 VVD PvdD Volt SP JA21 DENK Bij1 CDA FvD
 Maximaal percentage bebouwing in parken HGS   Verworpen 9 32 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 1
 Parkeren niet toestaan in het groen   Verworpen 5 36 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1
 Nutsvoorzieningen niet inpasbaar   Verworpen 4 37 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
 Ondergrondse bouwwerken niet inpasbaar   Verworpen 6 35 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0
Het NIET laten meetellen van kunstgras en gravel als GROEN   Verworpen 18 23 0 0 0 5 2 2 2 1 2 2 1 1
Het NIET laten meetellen van kunstgras en gravel bij sportparken als GROEN   Verworpen 18 23 0 0 0 5 2 2 2 1 2 2 1 1
Behoud Ruigoord, voeg toe aan HGS.    Verworpen 17 24 0 0 0 5 2 2 2 0 2 2 1 1
 Geen windturbines in HGS   Verworpen 16 25 0 0 0 5 2 0 2 1 2 2 1 1
 Gemeenteraad beslist in bijzondere situaties   Verworpen 18 23 0 0 0 5 2 2 2 1 2 2 1 1
 Gemeenteraad informeren bij bijzondere situaties   Verworpen 18 23 0 0 0 5 2 2 2 1 2 2 1 1
 Geen overnachtingsmogelijkheden in het groentype landschap en sportpark   Verworpen 12 29 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 1 1
 Alleen kleinschalige horeca stadsparken   Verworpen 17 24 0 8 0 0 2 0 2 0 2 2 0 1
 Duidelijk kwantificeren van regels voor groene verbindingen   Verworpen 10 31 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 0 0

 

DE COALITIE wil dus: 
-  geen beperkingen stellen aan bouwen in het groen
-  parkeren in het groen
-  nutsvoorzieningen bouwen in het groen
-  ondergronds bouwen in het groen
-  kunstgras en gravel meetellen als groen
-  Ruigoord niet beschermen
-  windturbines bouwen in het groen
-  de Raad niet laten beslissen in bijzondere situaties
-  de Raad niet informeren bij bijzondere situaties
-  overnachtingsmogelijkheden toestaan in het groen
- grootschalige horeca toestaan in het groen
-  regels voor groene verbindingen niet duidelijk kwantificeren