Hieronder leest u meer over de diverse aspecten. Onderaan elk alrtikel kunt u dan doorklikken naar de volgende of terug naar de vorige. Bij een artikel staan gerelateerde nieuwsberichten.

Er is in Amsterdam geen tekort aan ambitieus beleid, ontwerptalent, goede bedoelingen; waar het aan schort is deugdelijke toetsingskaders om een en ander te borgen. We zien dat in de stad het groen onder druk staat en het onderspit delft. In het Beleidskader zoals het er nu ligt lijkt het ‘flexibeler omgaan met regels’ tot beleid te worden gemaakt.

lees verder

In een uitgebreid interview in het Parool vertellen de initiatiefnemers waarom zij het referendum hebben aangevraagd. De kern van de zaak: "de vrijblijvendheid voorbij". Met alleen maar herhalen 'dat groen belangrijk is' of 'dat de stad leefbaar moet blijven' komen we er niet. Er zijn harde toetsingskaders nodig.

lees verder

Aan mooie woorden is geen gebrek: als in beleidskaders bomen zouden kunnen groeien... dan groeien ze tot in de hemel. Een bloemlezing (en nee, dat is geen woordgrap):

lees verder

Amsterdam heeft sinds 2018 een Groennorm. Deze is gemaakt om te voorkomen dat er wél heel veel woningen worden gebouwd, maar dat het daarbij óók benodigde openbaar groen zou worden 'vergeten'. Toch sjoemelt de gemeente met haar eigen groennorm. Wil je weten hoe dat kan?

lees verder

Lees hier waarom we het over Grondgebruik moeten hebben, en waarom 'Rigoureus vergroenen' en 'van 450.000 naar 600.000 woningen' niet samen kunnen gaan.

lees verder

De Amsterdamse Rekenkamer bevestigt wat iedereen allang weet: handhaafbare normen ontbreken. Dit blijkt uit een rapport uit 2020. Wil je weten hoe dat zit?

lees verder

In 2019 is de term #sjoemelgroen geïntroduceerd door architect John Zondag om de Amsterdamse gemeenteraadsleden uit te leggen dat er bij het bouwen van nieuwe woningen structureel wordt gesjoemeld met de Groennorm. De term wordt nu op meerdere plekken gebruikt.

lees verder

Raadsleden zijn trots als er veel amendementen worden aangenomen en zeggen dat dat er goed geluisterd is naar de kritiek. We hebben eens goed gekeken naar wat er nu is geamendeerd op 26 januari.

lees verder

Met de nieuwe referendumverordening heeft de gemeente Amsterdam het voortouw genomen om de democratie te versterken. Met de komst van het internet is het bereiken van grote groepen burgers mogelijk geworden zonder dat dit gepaard gaat met hoge kosten. Het biedt de kans om de kloof tussen burgers en de politieke bureaucratie te verkleinen.

lees verder

Dit referendum gaat over het Beleidskader Hoofdgroenstructuur. Het lijkt vooral te gaan over het ecologische belang van voldoende groen in de stad. Dat belang is evident, maar er is meer aan de hand. Ook als je anders denkt over het ecologische belang is er reden om kritisch te zijn over dit Beleidskader Hoofdgroenstructuur.

lees verder