De hoeveelheid groen in de stad neemt af, zeker als je die afzet tegen het groeiende aantal Amsterdammers. Wel blijkt liefst een derde van de Amsterdammers bereid om in hun buurt het groen te verzorgen.

lees verder

More than half of the world's population already lives in cities, and another 2.5 billion people are projected to move to urban areas by 2050.

lees verder

Lessen uit de historie over het belang van bomen voor het functioneren van een stad. Ook recente onderzoeken en een mogelijkheid meer kennis te vergaren.

lees verder

De initiatiefnemers van het referendum over de bescherming van groen in Amsterdam konden vorig weekend de champagne ontkurken. Binnen drie weken zijn de benodigde 10.000 steunhandtekeningen binnengehaald

lees verder

In het ontwerp van IJburg West is er volgens deskundigen te weinig ruimte gemaakt voor groen. Dat zegt de Rekenkamer Metropool Amsterdam in een onlangs verschenen rapport. Als het gaat om ruimtelijke kwaliteit van het stedelijk groen is dit gebied voor hen op hetzelfde niveau als dat van de binnenstad van Amsterdam.

lees verder

Drie Amsterdammers zetten hun plannen door voor een referendum over beschermd groen in de stad: mogelijk het eerste grote stadsreferendum in twintig jaar. Binnen tien weken zijn er 10.000 handtekeningen voor nodig.

lees verder

Een aantal belangrijke moties zijn verworpen door de coalitie

lees verder

John geeft aan dat wanneer de huidige uitgangspunten gehandhaafd zouden worden er veel bouwplannen niet in de huidige vorm waren doorgegaan.

lees verder

Nadat het voorstel van het College door de inspraak is geweest is een hoofdstuk toegevoegd waarin het College de mogelijkheid krijgt af te wijken van de door de gemeenteraad vastgestelde kaders.

lees verder

Sylvia Fennis (Red Amsterdam Noord) bekritiseerd de plannen van het College

lees verder

Inspreker: Sonja Brilman

lees verder

Verschillende natuur- en bewonersorganisaties verzamelden zich woensdagmiddag bij de Stopera om te demonstreren tegen de aangepaste regels voor natuurbescherming in de stad. ‘Met Van Dantzig aan het roer, gaat de natuur naar de moer!’

lees verder

De bouwwoede van Amsterdam heeft een keerzijde, aldus schrijver en journalist Rob Waumans: steeds minder ruimte voor speelruimte en sportvoorziening.

lees verder