Beschermheer Nico Jansen

Video

Datum: 16-5-2024 testimonial

Nico Jansen is een van de oprichters van Vereniging de Oeverlanden Blijven! Deze vereniging zet zich in voor een gebied waar J. P. Thijsse het belang al van aangaf. Als geen ander kent Nico de waarde van groen voor onze stad, maar kent hij ook de voortdurende strijd voor behoud en goed beheer.

Deel dit bericht

pageviews: 120

tinyurl: link