Coalitie maakt slalom naar Burgerberaad

Nieuws
De initiatiefnemers (foto: Rodi)

Datum: 2-7-2024 Rodi

De gemeenteraad kwam tijdens de behandling van het referendum opens met een burgerberaad op de proppen. Dit was nog niet eerder besproken. De initiatiefnemers zijn verbijsterd over deze politieke tombola.

In Nederland waren er donderdag 6 juni Europese Verkiezingen en kon er in de gemeente Amsterdam bij een referendum gekozen worden voor of tegen het voorgenomen besluit over de Hoofdgroenstructuur. Het referendum leverde een duidelijke uitslag op: 63% stemde tegen de plannen van wethouder Reinier van Dantzig (D66). Het referendum is echter ‘raadgevend’ en daarmee slechts een advies aan de gemeenteraad. De raad is niet verplicht om het advies over te nemen en beslist zelf wat er met de uitslag gebeurt. Dat bleek ook wel afgelopen week.  

Het beleidskader Hoofdgroenstructuur werd naar aanleiding van de uitslag van het referendum weliswaar weggestemd, maar de coalitiepartijen ondernamen geen pogingen om tot een verbeterde versie te komen. In plaats daarvan kwam Rob Hofland (D66) met steun van de PvdA en GroenLinks op de proppen met een zogenaamd ‘Burgerberaad’. 

Het leverde verbijsterde reacties op bij Sylvia Fennis, Sonja Brilman en andere initiatiefnemers op de publieke tribune van het stadhuis. Een dag later laat Team Referendum Hoofdgroenstructuur in een brief aan de gemeenteraad weten het voorstel van het Burgerberaad te zien als een truc om de Amsterdammers monddood te maken. 

De initiatiefnemers melden: “Er wordt de komende jaren niet gewerkt aan het beschermen van het groen, er is geen groennorm die bij nieuwbouwplannen moet worden gehanteerd, in de hoofdgroenstructuur mogen plastic sportvelden komen en grote horeca met parkeervoorzieningen. Dit college maakt werk van de verdere verstening van de stad.”

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

pageviews: 137

tinyurl: link

Gerelateerde berichten


Na het referendum nu een burgerberaad over de hoofdgroenstructuur: "Kostbaar instrument"

Amsterdammers hebben referendum best begrepen

Opinie: ‘Amsterdam, zet een kostbaar en tijdrovend burgerberaad niet onnodig in’

Behoud de Hoofdgroenstructuur in de Lutkemeer!

D66 luistert naar Amsterdam, stemt ook “nee” en wil Burgerberaad

Brief aan gemeenteraad

Team achter referendum: Wethouder werkt referendum actief tegen

Beschermheer Nico Jansen

Casus: Erotisch centrum

Veel animo in Amsterdam om te zorgen voor het groen in de buurt

7 principles for building better cities | Peter Calthorpe

What happens if you cut down all of a city's trees? - Stefan Al

Coalitie telt plastic sportvelden mee als groen

Referendum over groenplannen wethouder Van Dantzig weer stap dichterbij

Meer over Ruimtelijke inrichting