Brief aan gemeenteraad

Nieuws
De gemeenteraad

Datum: 27-6-2024

In deze brief roepen we op de plannen terug te verwijzen naar de commissie RO en niet de uitvlucht van een burgerberaad te kiezen.

Amsterdam 27-6-2024
Aan de gemeenteraad van Amsterdam,


Geachte raadsleden,

U heeft onze mail gezien van vanochtend.  Gisteren was een wat chaotische vergadering. Er werd plotseling een burgerberaad voorgesteld over het onderwerp van het referendum. Wij vragen ons af of hier wel goed over nagedacht is. 

Het “Handboek uitvoeren burgerberaad” meldt op blz 4 dat “als er een onderwerp is waar een  ander participatie-instrument ook geschikt voor is, dan moeten we ons afvragen of we wel een  burgerberaad willen organiseren. Het kost namelijk veel tijd, geld en energie die we misschien  beter voor andere zaken kunnen gebruiken.” 
We roepen de raadsleden op om niet voor een burgerberaad te stemmen omdat dit geen recht doet  aan de uitslag. Dit is een bliksemafleider die de boel alleen traineert. Ons Amsterdams groen en de  terechte zorgen van 163.000 Amsterdamse kiezers worden niet geadresseerd op deze manier.

Met een burgerberaad verliezen we veel kostbare tijd. Er liggen nu mooie en constructieve  voorstellen en moties op tafel. Met deze voorstellen/moties kunnen er in korte tijd aanpassingen  gedaan worden aan het voorliggende beleidskader Hoofdgroenstructuur.

Het zou beter zijn dit eert terug te brengen in de commissie RO om inhoudelijk de uitslag te  bespreken. Het referendum moest een stap vooruit zijn, nu is het een stap achteruit. In de  verordening zal een aanpassing moeten komen om de tijd tussen uitslag en besluit groter te maken,  aldus de voorzitter van de onafhankelijk referendum commissie.

Wees fatsoenlijke bestuurders en maak nu die tijd. De tijdsdruk was te hoog om dit op een  behoorlijke manier met elkaar af te kaarten. Het referendum is een te belangrijk democratisch  instrument, dat ondanks de complexe materie, succesvol is ingezet om de uitslag ervan op deze  wijze te snel op een zijspoor te zetten. Daarbij komt nog dat het een hoop gemeenschapsgeld scheelt als jullie door ons voorgestelde route zouden volgen. Waar een wil is is een weg. Dat bleek ook toen de mogelijkheid om amendementen in te dienen weer open werd gesteld.

Wij wensen u vandaag alle wijsheid toe.
Met vriendelijke groeten,
namens Namens 162.921 Amsterdammers,
namens team Referendum,
De initiatiefnemers,

Deel dit bericht

pageviews: 109

tinyurl: link

Gerelateerde berichten


Na het referendum nu een burgerberaad over de hoofdgroenstructuur: "Kostbaar instrument"

Amsterdammers hebben referendum best begrepen

Opinie: ‘Amsterdam, zet een kostbaar en tijdrovend burgerberaad niet onnodig in’

Behoud de Hoofdgroenstructuur in de Lutkemeer!

Coalitie maakt slalom naar Burgerberaad

D66 luistert naar Amsterdam, stemt ook “nee” en wil Burgerberaad

Team achter referendum: Wethouder werkt referendum actief tegen

Beschermheer Nico Jansen

Casus: Erotisch centrum

Veel animo in Amsterdam om te zorgen voor het groen in de buurt

7 principles for building better cities | Peter Calthorpe

What happens if you cut down all of a city's trees? - Stefan Al

Coalitie telt plastic sportvelden mee als groen

Referendum over groenplannen wethouder Van Dantzig weer stap dichterbij

Meer over Ruimtelijke inrichting