Sjoemelgroen

Aspect

In 2019 is de term #sjoemelgroen geïntroduceerd door architect John Zondag om de Amsterdamse gemeenteraadsleden uit te leggen dat er bij het bouwen van nieuwe woningen structureel wordt gesjoemeld met de Groennorm. De term wordt nu op meerdere plekken gebruikt.

Onderstaand filmpje is gemaakt door "Greenwashing Amsterdam" en gaat over Sjoemelgroen. De berekeningen door gemeente Amsterdam van de groennorm zijn onnavolgbaar. Zelfs plastic sportvelden en versteende horecagebieden worden meegenomen om de Groennorm op papier te halen.

Wat is sjoemelgroen?

Het gebeurt wel vaker met taal: iedereen interpreteert woorden op zijn eigen manier. Als je woorden niet definieert is het aantrekkelijk dat mensen zelf kunnen invullen wat het betekent. Dat gebeurt ook met #sjoemelgroen. Dat lijkt leuk, maar heeft als nadeel dat het woord uiteindelijk betekenisloos wordt. Dan klinkt het leuk, maar is het niks. Een soort Beleidskader (grapje).

Wij stellen daarom voor om een verifieerbare en vooral meetbare definitie te gebruiken, die heel dicht bij de Referentienorm blijft zoals die door de gemeente zelf is opgesteld. De definitie van #Sjoemelgroen luidt dan: "er is sprake van #sjoemelgroen wanneer er wordt gesjoemeld met de Groennorm, door te doen alsof er voldoende Openbaar Groen gemaakt wordt terwijl dat niet zo is. Meestal worden groene daken, groene gevels en groene binnenterreinen als eerste meegeteld. Als dat nog niet voldoet worden groengebieden van buiten het plangebied meegeteld."  

Documenten

Terug & verder bladeren:

tinyurl: link
views: 809