Behoud de Hoofdgroenstructuur in de Lutkemeer!

Nieuws

Datum: 2-7-2024

Al sinds 1996 is een flink deel van de groene Lutkemeer opgenomen in de Hoofdgroenstructuur. Toch wil de gemeente hier bouwen.

Op 6 juni stemden Amsterdammers met een tweederde meerderheid tegen het nieuwe beleid voor hun Hoofdgroenstructuur. De Gemeenteraad heeft inmiddels de uitslag van het referendum ook zo opgevat en heeft tegen het nieuwe beleid gestemd. Terecht, want dat nieuwe gemeentelijke beleid zette de deur open voor bebouwing van veel plekken in dat cruciale groen. De wethouder moet nu weer terug naar de tekentafel en beleid opstellen dat het groen in Amsterdam wél goed beschermt.

Conflict tussen beleid en praktijk

Al sinds 1996 is een flink deel van de groene Lutkemeer opgenomen in de Hoofdgroenstructuur. Dat geldt onder andere voor natuur- en landbouwgebied aan de noord-, west en zuidzijde van de Lutkemeer. In 2003 werd die status als beschermd groen nogmaals bevestigd. Datzelfde gebeurde opnieuw in 2011. Het vastgestelde gemeentelijk beleid zegt dus al bijna 30 jaar consequent dat deze delen van de Lutkemeer níet ontwikkeld mogen worden als bedrijventerrein of woonwijk.

Ondertussen ging de gemeente echter ook bezig met de ontwikkeling van - jawel - een bedrijventerrein in de Lutkemeer. Dit voornemen werd in 2002 vastgelegd in een bestemmingsplan. Dit grootschalige terrein overschreed de grenzen van de Hoofdgroenstructuur zowel aan de noord- als aan de zuidzijde. Met in totaal zo'n 32.000 m2. Sindsdien bestaat dus de situatie dat de gemeente qua beleid de Lutkemeer beschermt, maar middels een project dat beleid doelbewust negeert.

Kan dat zomaar?

Er is toch de TAC, een commissie van wijze mensen die dit soort aantastingen van de Hoofdgroenstructuur moet beoordelen en negatief kan adviseren? Ja, die TAC was er en is er nog steeds. Maar voor de Lutkemeer en de Tuinen van West gold een merkwaardige uitzondering. Deze gebieden vallen wel onder de Hoofdgroenstructuur, maar de gemeente bepaalde in 2013 dat de regels van de Hoofdgroenstructuur hier toch niet golden. De TAC mocht daaraan dus niet toetsen. Het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein kon daardoor straffeloos de hoofdgroenstructuur insteken. Mede omdat deze overschrijding door de wethouder tekstueel handig werd weggemoffeld en op kaarten niet duidelijk in beeld werd gebracht.

En nu?

Het leek de gemeente handig om nu eindelijk eens dit conflict tussen beleid en praktijk op te lossen. Maar niet door het bedrijventerrein terug te brengen tot wat toegestaan is, maar door juist de Hoofdgroenstructuur te verkleinen. Business-as-usual blijkt weer belangrijker dan het maatschappelijk belang.Die vlieger gaat nu dankzij het referendum niet op. Amsterdammers hebben gesproken.

Amsterdammers kiezen groen boven fastfood

Twee grote kavels van het geplande bedrijventerrein blijven hun beschermde groene status houden. Voor twee-en-een-halve hectare vruchtbare grond aan de noordkant zijn de plannen van Voedselpark nu volgens gemeentelijk beleid de best passende functie. En voor de kavel aan de zuidkant betekent het dat 5.000 m2 bebouwing ten behoeve van onder andere een fastfood-vestiging(!!) in de Hoofdgroenstructuur bemoeilijkt wordt.

Met het referendum hebben we weer de wind in de rug.

Geen bedrijfsdozen in de Hoofdgroenstructuur! Alleen groene bedrijvigheid is passend op deze laatste goede landbouwgrond van Amsterdam.

Bijdrage van - Danny Edwards - BLAU

Op woensdagmiddag 3 juli worden de resultaten van het Joint Fact Finding onderzoek naar de Lutkemeerpolder besproken in de commissie Ruimtelijke Ordening.

Onze nieuwsbrief

Deel dit bericht

pageviews: 108

tinyurl: link

Gerelateerde berichten


Na het referendum nu een burgerberaad over de hoofdgroenstructuur: "Kostbaar instrument"

Amsterdammers hebben referendum best begrepen

Opinie: ‘Amsterdam, zet een kostbaar en tijdrovend burgerberaad niet onnodig in’

Coalitie maakt slalom naar Burgerberaad

D66 luistert naar Amsterdam, stemt ook “nee” en wil Burgerberaad

Brief aan gemeenteraad

Team achter referendum: Wethouder werkt referendum actief tegen

Beschermheer Nico Jansen

Casus: Erotisch centrum

Veel animo in Amsterdam om te zorgen voor het groen in de buurt

7 principles for building better cities | Peter Calthorpe

What happens if you cut down all of a city's trees? - Stefan Al

Coalitie telt plastic sportvelden mee als groen

Referendum over groenplannen wethouder Van Dantzig weer stap dichterbij

Meer over Ruimtelijke inrichting