Amsterdammers hebben referendum best begrepen
De gemeenteraad wil er met het burgerberaad achter komen hoe ze het referendum moeten duiden. Maar uit een enquete van AT5 blijkt dat men het best begrepen heeft.

Na het referendum nu een burgerberaad over de hoofdgroenstructuur: "Kostbaar instrument"
Op 6 juni stemde ruim 60 procent van de Amsterdammers, via het referendum, tegen de huidige hoofdgroenstructuurplannen van de gemeente. De gemeente wil nu een burgerberaad aanstellen, dat zich nogmaals over de kwestie buigt. Daartoe stemde een meerderheid in de gemeenteraad. Matthea de Jong van Bureau Burgerberaad is het oneens met deze gang van zaken. Volgens haar past het instrument niet bij het huidige vraagstuk.

Interview Radio Boven-IJ met Sonja Brilman
Sonja Brilman legt uit wat er is gebeurt qua overleg in de aanloop naar de raadsvergadering.

Opinie: ‘Amsterdam, zet een kostbaar en tijdrovend burgerberaad niet onnodig in’
Aan de Hoofdgroenstructuur, die voor 90 procent rond is, hebben zo’n 500 Amsterdammers uitgebreid meegedacht. Om daar de laatste knelpunten uit te halen, is een burgerberaad een veel te zwaar instrument, stellen Eva Rovers en Matthea de Jong, oprichters van Bureau Burgerberaad.

Coalitie maakt slalom naar Burgerberaad
De gemeenteraad kwam tijdens de behandling van het referendum opens met een burgerberaad op de proppen. Dit was nog niet eerder besproken. De initiatiefnemers zijn verbijsterd over deze politieke tombola.

Behoud de Hoofdgroenstructuur in de Lutkemeer!
Al sinds 1996 is een flink deel van de groene Lutkemeer opgenomen in de Hoofdgroenstructuur. Toch wil de gemeente hier bouwen.

D66 luistert naar Amsterdam, stemt ook “nee” en wil Burgerberaad
D66 stemde tegen HGS en stelde en Burgerberaad voor omdat men de tegenstem wil kunnen duiden.

Brief aan gemeenteraad
In deze brief roepen we op de plannen terug te verwijzen naar de commissie RO en niet de uitvlucht van een burgerberaad te kiezen.

Team achter referendum: Wethouder werkt referendum actief tegen

De initiatiefnemers van het referendum beschuldigen wethouder Reinier van Dantzig ervan het referendum actief tegen te werken en in te zetten op een lage opkomst. De aanpassingen die wethouder Reinier van Dantzig wil met de Hoofdgroenstructuur, bieden in de ogen van het referendumteam te weinig bescherming van het groen in de stad.

Beschermheer Nico Jansen
Nico Jansen is een van de oprichters van Vereniging de Oeverlanden Blijven! Deze vereniging zet zich in voor een gebied waar J. P. Thijsse het belang al van aangaf. Als geen ander kent Nico de waarde van groen voor onze stad, maar kent hij ook de voortdurende strijd voor behoud en goed beheer.

Amsterdam 27-6-2024
Aan de gemeenteraad van Amsterdam,


Geachte raadsleden,

U heeft onze mail gezien van vanochtend.  Gisteren was een wat chaotische vergadering. Er werd plotseling een burgerberaad voorgesteld over het onderwerp van het referendum. Wij vragen ons af of hier wel goed over nagedacht is. 

Het “Handboek uitvoeren burgerberaad” meldt op blz 4 dat “als er een onderwerp is waar een  ander participatie-instrument ook geschikt voor is, dan moeten we ons afvragen of we wel een  burgerberaad willen organiseren. Het kost namelijk veel tijd, geld en energie die we misschien  beter voor andere zaken kunnen gebruiken.” 
We roepen de raadsleden op om niet voor een burgerberaad te stemmen omdat dit geen recht doet  aan de uitslag. Dit is een bliksemafleider die de boel alleen traineert. Ons Amsterdams groen en de  terechte zorgen van 163.000 Amsterdamse kiezers worden niet geadresseerd op deze manier.

Met een burgerberaad verliezen we veel kostbare tijd. Er liggen nu mooie en constructieve  voorstellen en moties op tafel. Met deze voorstellen/moties kunnen er in korte tijd aanpassingen  gedaan worden aan het voorliggende beleidskader Hoofdgroenstructuur.

Het zou beter zijn dit eert terug te brengen in de commissie RO om inhoudelijk de uitslag te  bespreken. Het referendum moest een stap vooruit zijn, nu is het een stap achteruit. In de  verordening zal een aanpassing moeten komen om de tijd tussen uitslag en besluit groter te maken,  aldus de voorzitter van de onafhankelijk referendum commissie.

Wees fatsoenlijke bestuurders en maak nu die tijd. De tijdsdruk was te hoog om dit op een  behoorlijke manier met elkaar af te kaarten. Het referendum is een te belangrijk democratisch  instrument, dat ondanks de complexe materie, succesvol is ingezet om de uitslag ervan op deze  wijze te snel op een zijspoor te zetten. Daarbij komt nog dat het een hoop gemeenschapsgeld scheelt als jullie door ons voorgestelde route zouden volgen. Waar een wil is is een weg. Dat bleek ook toen de mogelijkheid om amendementen in te dienen weer open werd gesteld.

Wij wensen u vandaag alle wijsheid toe.
Met vriendelijke groeten,
namens Namens 162.921 Amsterdammers,
namens team Referendum,
De initiatiefnemers,

 

Groen wint!

De voorlopige uitslag van het referendum is bekend: Amsterdam toont zijn groene hart en heeft in meerderheid gekozen ‘voor’ de plannen van de initiatiefnemers.

Bron: Dataset gemeente Amsterdam

En dat is maar goed ook. Amsterdam is al een van de meest versteende steden van Nederland. Terwijl de coalitie van D66/GL/PvdA het in haar plannen op papier steeds heeft over het 'rigoureus vergroenen' van de stad, leidt het daadwerkelijke beleid nodeloos tot meer verstening. De hoeveelheid groen is de laatste tijd met 2 % afgenomen, terwijl de bevolking met ruim 7 % is toegenomen. Per inwoner neemt de hoeveelheid groen fors af. 

Binnenkort komt de definitieve uitslag van het referendum. Daarna gaat de gemeenteraad zich over die uitslag buigen. Hopelijk is dit referendum een duidelijk signaal van de Amsterdammers dat er ook daadwerkelijk vergroend moet worden en woonkwaliteit beter moet worden verankerd in het beleid. 

En bij deze een felicitatie aan al die mensen die de moeite hebben genomen zich te verdiepen. Al die mensen die hebben gestemd!

Wil je op de hoogte blijven? Laat dan je e-mail adres achter.

Op 6 juni konden Amsterdammers hun stem uitbrengen over de aanpassingen aan het beleidskader Hoofdgroenstructuur.   

Waar draaide het om?

Er wonen steeds meer mensen in Amsterdam. Daarvoor zijn huizen nodig, winkels, scholen en kantoren. Maar steen alleen is niet genoeg. Amsterdammers hebben ook groen nodig. Groen is extreem belangrijk voor het welzijn van mens en dier. Hier lees je precies waarom.
Amsterdam vindt dit ook en heeft daarom in 2011 de Hoofdgroenstructuur (HGS) in het leven geroepen. Hierin staat beschreven wat er allemaal wel en niet kan in de belangrijke groengebieden van Amsterdam.

Nieuwe plannen beschermen ons groen niet écht

Eind 2022 presenteerde het College van B&W de nieuwe plannen voor de Hoofdgroenstructuur. Deze nieuwe plannen dreigen Amsterdam verder te verstenen. Want alle mooie woorden ten spijt: het nieuwe beleidskader Hoofdgroenstructuur is -door allerlei uitzonderingsmogelijkheden- geen verbetering vergeleken met de huidig bescherming van het groen. Maar met een aantal aanpassingen kan het dat wél worden. Op vrij korte termijn.

De plannen van Amsterdam

Amsterdam stelt met de veranderingen toekomstig en bestaand groen in de stad beter te beschermen en versterken. Maar dat klopt niet. Er zijn 3 goede redenen om tegen deze veranderingen te stemmen:

 1. Amsterdam beschermt het groen niet écht
  De normen in de nieuwe Hoofdgroenstructuur zijn niet meer dan dat. Alle afspraken rondom de minimale hoeveelheid groen per woning kunnen gemakkelijk terzijde worden geschoven wanneer de gemeente meent een betere bestemming voor de grond te vinden. Amsterdam beschermt het groen dus niet écht. 
   
 2. De groennorm is geen wet
  Als gezegd hoeft Amsterdam zich niet te houden aan de afspraken die in het nieuwe beleidskader staan. De plannen zijn daardoor te ruim en te vaag en bieden te weinig garantie voor ons groen. Met een groenverordening kunnen de afspraken wél worden vastgelegd. En wordt er niet langer groen afgeknabbeld – van wat al een minimum ís.
   
 3. Amsterdam reserveert geen groen voor toekomstige wijken
  Ook nieuwe en toekomstige wijken moeten voldoende groen bevatten. Maar de groennorm wordt in nieuwbouwwijken vaak niet gehaald. Bewoners van Zuidas-Zuid, het NDSM-terrein, Laan van Spartaan en Haveneiland-Noord kunnen nauwelijks hun hond uitlaten en ook voor spelende kinderen is er geen plek. Hier delft groen het onderspit.

Sjoemelgroen (*)

De hoeveelheid openbaar groen is in Amsterdam de afgelopen 5 jaar met bijna 2% gedaald (qua oppervlak vergelijkbaar met 80 voetbalvelden). Amsterdam ziet het anders: volgens de gemeente is er juist méér beschermd groen gekomen. Het heeft alles te maken met de rekenmethode van Amsterdam. Groene daken en groene gevels worden meegerekend, net als kunstgrasvelden, binnentuinen, weilanden, wandel- en fietspaden en zelfs water. Deze sjoemelmethode krikt de cijfers op, maar als bewoner heb je er niks aan. Kinderen kunnen niet spelen in groene gevels, binnentuinen en weilanden zijn niet openbaar, op kunstgrasvelden leven geen insecten en water en fietspaden zijn helemaal niet groen. 

Heb je na het lezen nog vragen? Lees de lijst met veelgestelde vragen.

 
 
* 'sjoemelgroen' is bedacht door John Zondag. Wil je je meer verdiepen in de achterliggende gegevens? Klik hier.
 
Feedback

Heb je hier gevonden wat je zocht? Laat het ons weten.

Evenementen

Blijf op de hoogte

Wilt u uw e-mail hier invoeren?
Wilt u uw postcode hier invoeren?