Referendum Hoofdgroenstructuur 6 juni 2024

Stem: TEGEN het Beleidskader Hoofdgroenstructuur

Dus voor betere bescherming van het groen in de stad.

Op de hoogte blijven?

Wilt u uw e-mail hier invoeren?
Wilt u uw postcode hier invoeren?

Waar gaat het over?

Eind 2022 presenteerde het college van B&W van Amsterdam de nieuwe plannen voor de Hoofdgroenstructuur. Het college geeft aan dat de plannen een verbetering zijn, 'omdat de hoeveelheid beschermd groen wordt uitgebreid'. Dat is niet zo. (Zie Fact check hieronder). Veel mensen hadden hier bezwaar tegen. Na een overweldigend aantal ingediende zienswijzen werd op het laatste moment nog een inspraakavond georganiseerd. De wethouder kwam daarna nog met aanpassingen, maar de zorgen werden daardoor alleen maar groter.

Centraal hierbij staan de 'flexibiliseringen' die de wethouder in de Hoofdgroenstructuur heeft aangebracht. Die flexibiliseringen houden in dat de bescherming van de natuur wordt los gelaten en zaken als bouwen in het groen toch mogelijk wordt. De gemeenteraad nam op 26 januari 2024 nog een aantal moties en amendementen aan. Maar ondanks deze toevoegingen blijft het geheel nog steeds te ruim, te vaag zijn en geeft te weinig borging voor de huidige en toekomstige Hoofdgroenstructuur.

Daarom werd besloten om een referendum te organiseren, dat al snel gesteund werd door meer dan 18.000 Amsterdammers.

Amendementen 

De amendementen, die 26 januari in de raad zijn aangenomen, zijn inmiddels verwerkt in een nieuw beleidsdocument Hoofdgroenstructuur. Deze toevoegingen te ruim, te vaag zijn en geven te weinig borging voor de huidige en toekomstige Hoofdgroenstructuur.

FACT CHECK: “Amendementen” Klik hier om het stemgedrag te bekijken, waaruit volgt wat de bescherming van de natuur eigenlijk voorstelt... 

 

FACT CHECK “Meer oppervlak” Klik hier om de claim te verifiëren dat het oppervlak aan beschermde hoofdgroenstructuur toe zou nemen.

 

Wat is onze inzet

Hier valt veel over te zeggen, maar de kern van de zaak ligt volgens ons hier:

1. Bescherming bestaand groen aanscherpen in plaats van ‘flexibel’ maken:

De huidige tekst biedt aan de gemeente allerlei openingen om onder diverse omstandigheden tóch flexibel te kunnen omgaan met de Hoofdgroenstructuur (HGS), terwijl er vanuit de hele stad gevraagd wordt om de bescherming aan te scherpen.

2. Groenverordening in plaats van Groennorm:

Een beleidskader biedt geen enkele juridische bescherming. Wij pleiten ervoor om die bescherming beter te borgen. Dit moet gelden voor zowel de bestaande als de toekomstige Hoofdgroenstructuur. Met een Groenverordening zou dit kunnen worden bereikt.

3. Grond voor groen:

Voor het toekomstige groen dient nu al grond te worden gereserveerd. Dat gebeurt nu gek genoeg niet. Meestal wordt de grond eerst uitgegeven. Woningaantallen worden dan ook nog sterk verhoogd. En dan blijkt daarna ‘per ongeluk’ dat de groennorm niet wordt gehaald. De kaart met 85 gebieden is in die zin een welkome toevoeging in het Beleidskader: wel even afspreken dat in alle 85 gebieden aan de groennorm (of de Groenverordening?) wordt voldaan.

4. Bindende onafhankelijke technische en ecologische beoordeling:

Verplaatsen of ontwerpen van groen en het borgen van ecologische verbindingen is geen onderwerp dat kan worden beoordeeld door raadsleden of wethouders. Naast de TAC (technische adviescommissie) zou een team van onafhankelijke ecologen hier te allen tijde bindend advies in moeten geven.

Breng je stem uit bij het referendum!

Breng je stem uit voor een betere bescherming van het groen in de stad. Zorg dat bomen, parken, plantsoenen niet vogelvrij worden en de stad verder versteend. Amsterdam moet zich aan de eigen groennorm houden, bij bouwplannen voldoende groen reserveren en het huidige groen beschermen.

Stem dus TEGEN de voorgestelde Hoofdgroenstructuur!


Team Referendum,

 

We streven er naar om een gemene deler te vinden waar alle groengroepen zich achter kunnen scharen. Tegelijkertijd is het goed als iedereen zelf ook de politiek blijft benaderen om zo ieders eigen geluid te laten horen.